مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامینAn environmental balanced scorecard for supply chain performance measurement
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامینAn environmental balanced scorecard for supply chain performance measurement

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

EMERALD 

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

20 تا 30

صفحات فارسی

40 تا 50

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامین

چکیده فارسی :

سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای از تاثیر زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های تجاری خود آگاه هستند و به آن اهمیت می‌دهند.

تمرکز روی زنجیره‌ی تامین، گامی در جهت اتخاذ و توسعه‌ی وسیع‌تر پایداری است زیرا زنجیره‌ی تامین، محصول را از پردازش اولیه‌ی مواد خام تا تحویل به مشتری در نظر می‌گیرد. اگرچه، این نیازمند یکپارچه‌سازی مساعل و جریان‌هایی است که ماورای هسته‌ی مدیریت زنجیره‌ی تامین گسترش می‌یابند: طراحی محصول، تولید محصولات فرعی، توسعه‌ی عمر محصول، پایان عمر محصول، و فرایندهای بازیابی در پایان عمر.

مدیران زنجیره‌ی تامین باید به طبقه‌بندی پیچیده‌ی فاکتورهایی که شامل محصول و پردازش روی بالادست و پایین دست زنیجره‌ی تامین هستند بپردازند.  تاثیر زیست محیطی فعالیت‌های تجاری تبدیل به مساله‌ی مهمی در سال‌های اخیر به دلیل رشد آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات زیست محیطی و معرفی آن‌ها عمدتا در کشورهای توسعه یافته شده است. اسریواستاوا (2007) استدلال می‌کند که «برای پشتیبانی تکامل در روند تجاری در جهت سبزکاری در راستای کل زنجیره‌ی تامین نیاز به تحقیقات بیشتری است».

برای پرداختن به دغدغه‌های سهامداران، تولید کنندگان، استراتژهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند که روی عملیات داخلی تمرکز می‌کنند. اگرچه، در سال‌های اخیر، شرکت‌های بیشتر و بیشتری مساعل زیست محیطی را معرفی و در فرایندهای مدیریت زنجیره‌ی تامین با حسابرسی و ارزیابی تامین کنندگان روی متریک‌های عملکرد زیست محیطی ادغام می‌کنند. در این راستا، آن‌ها به دنبال حصول اطمینان از این هستند که آن‎‌ها دارای ابزارهای کارامدی نه تنها برای سنجش عملکرد زیست محیطی تامین کنندگان خود بلکه همچنین برای کمک به انتخاب آن‌ها برای پروژه‌ها/محصولات جدید یا برای انجام برنامه‌های فعالیتی برای بهبود عملکرد خود هستند. اگرچه، از لحاظ سنتی، سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامین، حول هزینه، زمان و معیارهای دقت جهت‌بندی شده است.

هروانی و همکاران (2005)، استدلال می‌کنند که مشکلاتی در سنجش عملکرد در محدوده‌ی سازمان‌ها وجود دارد و مشکلت حتی بیشتری در سنجش عملکرد زیست محیطی بین-سازمانی ایجاد می‌شود. نویسندگان، به دلایل زیر برای فقدان سیستم‌های برای سنجش عملکرد در طی سازمان‌ها اشاره می‌کنند: داده‌های غیر استاندارد، یکپارچه‌سازی تکنولوژیکی ضعیف، تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، تفاوت‌های در خط‌مشی سازمانی، نبود متریک‌های توافق شده، یا شناخت ضعیف نیاز به سنجش عملکرد بین-سازمانی.

سنجش عملکرد در زنجیره‌های تامین، به دلایل زیر مشکل است، علی‌الخصوص هنگام نگاه به رده‌های متعدد در محدوده‌ی یک زنجیره‌ی تامین. غلبه بر این موانع، مساله‌ی کوچکی نیست اما پایداری طولانی مدت (زیست محیطی و غیر آن) و رقابتی بودن سازمان‌ها بر اجرای موفق سیستم‌های سنجش عملکرد تکیه دارد.

شاو و همکاران (2010)، نوشتجات گسترده‌ای را در این زمینه هدایت کردند و نتیجه گرفتند که سنجش عملکرد زیست محیطی زنجیره‌ی تامین «در نوشتجات مدیریت زیست محیطی و زنجیره‌ی تامین نسبتا کم تحت پژوهش قرار گرفته است». نویسندگان، چارچوبی را ارائه دادند که کارت امتیاز متعادل (BSC)، ابتکار گزارش جهانی (GRI)، و چارچوب‌های ISO 14031  را ادغام می‌کند و سازمان‌ها را قادر به مدیریت موثر و محک زدن (داخلی یا خارجی) عملکرد زیست محیطی زنجیره‌ی تامین خود خواهد کرد. البته این چارچ.ب تست نشد و نویسندگان استدلال می‌کنند که برای تامین جهت برای متخصصان نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است.

این نوشته نشان می‌دهد که اغلب مدل‌های برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی روی ارزیابی خود سازمان تمرکز دارند و داده‌های به دست آمده، توسط شرکت‌ها در گزارش زیست محیطی آن‌ها گزارش می‌شوند. بنابراین هدف اصلی این مقاله ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی زنجیره‌های تامین است. سهم این مقاله، روی توسعه‌ و اعمال مدلی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی زنجیره‌ی تامین بالادست با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از تامین کنندگان است و برای این منظور، این کار، کار شاو و همکاران (2010) را توسعه می‌دهد. تا جایی که ما می‌دانیم این بار اول است که یک مدل که شاخص‌های زیست محیطی را بر اساس GRI، ISO 14031 در محدوده‌ی چارچوب BSC ادغام می‌کند با داده‌های جمع‌آوری شده از یک شرکت مطالعه‌ی موردی تست می‌شود.

مقاله در پنج بخش تقسیم می‌شود. این بخش به دنبال فراهم کردن پیشگفتاری برای موضوع تحت پرسش و تعریف هدف مطالعه است: ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی زنجیره‌ی تامین. بخش دوم، مروری از نوشتجات را در زمینه‌ی پایداری و مدیریت زنجیره‌ی تامین، مدل‌های ارزیابی برای سنجش عملکرد زیست محیطی ارائه می‌دهد. بخش 3، مدلی را برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی یک زنجیره‌ی تامین ارائه می‌دهد. در بخش پنج، مدل ارائه شده، در یک مطالعه‌ی موردی شرکت صنعت خودرو اعمال می‌شود. در نهایت، نتایج اصلی مطالعه در بخش پنج ارائه می‌شوند.

چکیده انگلیسی:

Organizations are increasingly aware and concerned with the environmental and social impact of their business activities (Winter and Knemeyer, 2013 Gold et al., 2010; Carter and Easton, 2011; Yu and Tang, 2011). The focus on supply chains is a step towards the broader adoption and development of sustainability, since the supply chain considers the product from initial processing of raw materials to delivery until the customer. However, this demands for the integration of issues and flows that extend beyond the core of supply chain management: product design, manufacturing by-products, product life extension, product end-of-life, and recovery processes at end-of-life (Linton et al., 2007). Supply chain managers must address a complex assortment of factors that include the product and the process on both the upstream and downstream of the supply chain (Vachon and Klassen, 2006). Environmental impact of business activities has become an important issue in the last years due to growing public awareness of environmental, and the introduction of environmental legislations and regulations mainly in developed countries (Lau, 2011). Srivastava (2007) argues that “much research is needed to support the evolution in business practice towards greening along the entire supply chain”. To address these stakeholders’ concerns, manufacturers have adopted different strategies that focus on internal operations (Vachon and Klassen, 2006). However, in recent years, more and more companies are introducing and integrating environmental issues into supply chain management processes by auditing and assessing suppliers on environmental performance metrics (Handfield et al., 2005). In this way they seek to ensure that they have effective tools not only for measuring environmental performance of their suppliers but also to help choose them for new projects/products or for carrying out action plans to improve their performance (Naini et al., 2011; Olugu et al., 2011). However, traditionally the performance measurement of supply chain has been oriented around cost, time and accuracy criteria (Gopal and Thakkar, 2012; Thakkar et al., 2009; Bhagwat and Sharma, 2007; Hervani et al., 2005; Gunasekaran et al., 2004; Gunasekaran et al., 2001). Hervani et al., (2005) argue that there are difficulties in measuring performance within organizations and even more difficulties come up in inter-organizational environmental performance measurement. The authors point out the following reasons for the lack of systems to measure performance across organizations: non-standardized data, poor technological integration, geographical and cultural differences, differences in organizational policy, lack of agreed upon metrics, or poor understanding of the need for inter-organizational performance measurement. Performance measurement in supply chains is difficult for additional reasons, especially when looking at numerous tiers within a supply chain (Lehtinen and Ahola, 2010; Hervani et al., 2005; Gunasekaran et al., 2004). Overcoming these barriers is not a small issue, but the long-term sustainability (environmental and otherwise) and competitiveness of organizations relies on successful implementation of performance measurement systems (Olugu et al., 2011; Hervani et al., 2005). 2 Shaw et al., (2010) conducted an extensive literature review on this issue and concluded that environmental supply chain performance measurement is “relatively under-researched in supply  chain and environmental management literature”. The authors proposed a framework, which integrates the Balanced Scorecard (BSC), Global Reporting Initiative (GRI) and ISO 14031 frameworks, and will enable organizations to effectively manage and benchmark (internally and externally) their environmental supply chain performance. However, that framework was not tested and the authors argue that more research is required in the field to supply direction for practitioners. The literature shows that most models for evaluating environmental performance focus on the evaluation of the organization itself (Tóth, 2003; Dias-Sardinha and Reijnders, 2001) and the data used is reported by the companies in their environmental reporting (Colicchia et al., 2011).Thus, the main objective of this paper is to propose a model for evaluate the environmental performance of supply chains. The contribution of this study relies on the development and application of a model for the evaluation of the environmental performance of the upstream supply chain using data collected from the first tier suppliers and in this sense this work extends the work of Shaw et al., (2010). As far as we know, this is the first time that a model which incorporates environmental performance indicators, based on GRI and ISO 14031, within the BSC framework is tested with data collected from a case study company. The article is divided into five sections. This section seeks to provide an introduction to the topic in question and define the objective of the study: to propose a model for evaluating the environmental performance of the supply chain. The second section presents a literature review on supply chain management and sustainability, evaluation models for environmental performance measurement. Section 3 presents a model for evaluating the environmental performance of a supply chain. In the fourth section the proposed model is applied in an automotive industry company case study. Finally, the main conclusions of the study are drawn in section 5.

ژورنال

EMERALD 

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

20 تا 30

صفحات فارسی

40 تا 50

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 5 سال قبل

شماره تماس: 02166084966

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/daneshgahyar/