مقاله طرحواره درمانی گروهی برای اختلالات شخصیت : مطالعه پایلوت برای پیاده سازی در محیط های روان پزشکی بستری در بیمارستان حادGroup schema therapy for personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric in-patient settings
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله طرحواره درمانی گروهی برای اختلالات شخصیت : مطالعه پایلوت برای پیاده سازی در محیط های روان پزشکی بستری در بیمارستان حادGroup schema therapy for personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric in-patient settings

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2017

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله طرحواره درمانی گروهی برای اختلالات شخصیت : مطالعه پایلوت برای پیاده سازی در محیط های روان پزشکی بستری در بیمارستان حاد

چکیده فارسی :

طرحواره درمانی گروهی (GST) بعنوان برنامه درمان بلند مدت جدیدی برای اختلالات شخصیت مرزی و اختلال شخصیت گروه C پیشنهاد شده است. ما برنامه GST کوتاه مدتی را پیاده نمودیم ، برنامه 15-12 جلسه ای بر اساس کتابچه نوشته شده توسط فارل وشائو (2012) که شامل مداخلات تجربی و رفتاری / شناختی برای بیماران بستری مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و اختلال شخصیت گروه C می باشد که در یک محیط بستری سرپایی روانپزشکی حاد درمان می شوند. ما خودسنجی پیش و پس درمان ذهنیت های طرحواره سازگارانه و ناسازگارانه و طرحواره های اولیه ناسازگارانه ( YSQ-3) همچنین شدت کل نشانه (چک لیست نشانه خلاصه وار  s-53-BSCL) ، رضایت بیمار ( ZUF-q) و ارتباط و جو گروهی (GCQ-S) را ارزیابی نمودیم. ما کاهش معنادار نشانه ها و بهبود در سطح روند را برای فعال سازی ذهنیت طرحواره یا یافتیم که بدون طرحوارهای ناسازگارانه است. اما اندازه های اثر کوهن  d=0/857 برای نشانه ها و d=0/693 برای کاهش طرحواره ناسازگارانه ی کمتر از آزمایشات GST قبلی در محیط های بستری در بیمارستان با مرحله درمان طولانی تر و آزمایشات GST سرپایی با استفاده از مدل فارل وشائو می باشد که نشان دهنده اهمیت این دوره در درمان ST می باشد. یافته های ما در این تحقیق کنترل نشده، در ابتدا این شواهد را ارائه می دهد که GST برای استفاده در محیط های حاد سرپایی کوتاه مدت، پذیرفته می شود.

چکیده انگلیسی:

Group schema therapy (GST) has been proposed as a novel long-term treatment programme for borderline and cluster C personality disorders. We implemented a short-term GST programme (12–15 sessions, based on the manual by Farrell and Shaw (2012), including both cognitive / behavioural and experiential interventions for in-patients (n=9) with either borderline or cluster C personality disorders (and axis I co-morbidities) treated in a (sub)acute psychiatric in-patient setting. We evaluated pre- and post-treatment self-report of maladaptive and adaptive schema modes (using the SMI) and early maladaptive schemas (YSQ-3), as well as overall symptom severity (brief symptom check list, BSCL-53-S), patient satisfaction (ZUF-8) and group climate and coherence (GCQ-S). We found significant reduction of symptoms, and trend-level improvement for schema mode activation, but not maladaptive schemas. Effect sizes of Cohen’s d=0.857 for symptoms and d=0.693 for maladaptive schema mode reduction were, however, lower than previous GST trials in in-patient settings with a longer treatment phase and outpatient GST trials using the Farrell and Shaw-model, indicating importance of duration in ST treatment. Our findings in this uncontrolled study provide first evidence that GST (based on the Farrell and Shaw model) can be implemented and adapted for use in short-term in-patient (sub)acute settings.

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2017

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 10 ماه قبل

شماره تماس: 09120723889

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/mobina-khaleghi/