مقاله در خصوص روابط بین افراد تراجنسیتی با سازمانها: موضوعاتی جدید برای تحقیقات در خصوص تنوع سازمانیAbout the relation between transgender people and the organizations:new subjects for studies on organizational diversity
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله در خصوص روابط بین افراد تراجنسیتی با سازمانها: موضوعاتی جدید برای تحقیقات در خصوص تنوع سازمانیAbout the relation between transgender people and the organizations:new subjects for studies on organizational diversity

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

REGE   

سال انتشار

2017

صفحات انگلیسی

10 تا 20

صفحات فارسی

20 تا 30

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله در خصوص روابط بین افراد تراجنسیتی با سازمانها: موضوعاتی جدید برای تحقیقات در خصوص تنوع سازمانی

چکیده فارسی :

حوزه”تنوع سازمانی” بر تحقیقات در خصوص تجارب گروههایی متمرکز می شود که با مردان اولیه،سفید پوست،دگر جنس گرا،همسو جنسیتی،دارای جسم توانا و کارگر غربی متفاوتند .اما هنگامی که فرد به تحلیل تحقیقات در خصوص روابط جنسیتی می پردازد ،  به تمرکز این گروهها بر روی پویایی بین مردان و زنان محلی در کشورهای توسعه یافته غربی پی می برد.افراد تراجنسیتی افرادی هستند که هویت و/یا  ابراز جنسیتی آنها با آنچه که از لحاظ اجتماعی به بدنهای ایشان نسبت داده می شود متفاوت است و منطق دگرجنسگرا هنجار ،آنها را متمایز می کند.در برزیل، جائیکه تنها بدنهای درون این گفتمان مشروعیت دارند،این گروه به طور سیستماتیک از فضاهای بیشماری من جمله بازار کار رسمی حذف می شوند. بنابراین تجارب این افراد از/در  کار برای تئوری و عمل  تنوع سازمانی  نامعلوم است. برای تبیین این موضوع،این تحقیق به تجزیه و تحلیل ادراکاتی می پردازد که  توسط افراد تراجنسیتی در خصوص روابطشان با (1) سابقه حرفه ای خود (2) با دیگر افراد در محیط کار خود (3) با سیاستها و شیوه های سازمانی  حفظ می شود.مصاحبه های نیمه ساختاریافته ی چهره به چهره با 6 فرد تراجنسیتی که در سازمانها کار می کنند انجام شد. از این گفته ها،معلوم شد که معمولا  سطح موفقیت افراد بر روابط آنها تاثیر می گذارد و غفلت از تراجنسیتی بر تمام سه حوزه روابط نفوذ می کند. نتایج بدست آمده به شرح زیر استـ:

  • روابط با کار بواسطه محدودیتهای فرصت مشخص می شود.

  • روابط درون کار افراد را برای ایمنی و قابلیت فهم این روابط مسئولیت پذیر می کند.

  • روابط با سازمان بر اساس نحوه رویارویی آن سازمان با تراجنسیتی و سیستم های صوتی خود متنوع است.

کلید واژه ها: تنوع سازمانی،روابط جنسیتی،افراد تراجنسیتی

چکیده انگلیسی:

2017AbstractThe “Organizational Diversity” field concentrates studies on the experiences of groups that are different from the archetypical male, white,heterosexual, cisgender, able-bodied and western worker. When analysing the studies regarding gender relations, however, one perceives theirconcentration on the dynamics between men and women localized in developed western countries. Transgender persons are persons whose identityand/or gender expression differs from what is socially attributed to their bodies, breaking with the heteronormative logic. In Brazil, where onlythe bodies within this discourse are legitimate, this group is systematically excluded from a myriad of spaces including the formal job market.Therefore, the experiences of these people at and with work are invisible to organizational diversity’s theory and practice. To explore this issue,this study analyses the perceptions that the transgender person maintains about their relations (1) with their professional history, (2) with otherpeople in their work environment, and (3) with organizational policies and practices. Face-to-face semi-structured interviews were made withsix transgender persons that work in organizations. From these narratives, it was found that the person’s level of passing usually influences theirrelations and that the ignorance regarding transgenderity permeates all three domains of relations. The conclusions are: (1) the relations with workare marked by opportunity restrictions; (2) the relations in the job hold the person responsible for their on intelligibility and safety; and (3) therelations with the organization vary according to the way it faces transgenderity and its own voice systems.

Keywords: Organizational diversity; Gender relations; Transgender people

ژورنال

REGE   

سال انتشار

2017

صفحات انگلیسی

10 تا 20

صفحات فارسی

20 تا 30

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 10 ماه قبل

شماره تماس: 09120723889

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/mobina-khaleghi/

محصولات مرتبط