مقاله تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتلFlow Experience and Organizational Citizenship Behaviour among Hotel Employees: Moderating Effect of Socio-Cultural Factor
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتلFlow Experience and Organizational Citizenship Behaviour among Hotel Employees: Moderating Effect of Socio-Cultural Factor

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتل

چکیده فارسی :

انگیزش، یک جنبش روانشناسی مثبت است که زندگی معمولی را تکمیل تر میکند،وتاثیر زیاد آن تایید شده و اثبات شده که با بهبود عملکرد به طور مثبتی مرتبط است. از آنجایی که ماهیت کارهای هتل سطح بالایی از استرس را دارا میباشد و مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد میکند، بودن ویژگی های انگیزشی میتواند بر کارمندان هتل تاثیر بگذارد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر انگیزش بر رفتار شهروندی سازمانی  و تاثیر تعدیل کننده ی عوامل فرهنگی-اجتماعی(فرد گرایی و جمع گرایی)، بر انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی میباشد. این مطالعه ی مقطعی، از پرسش نامه ی خودساخته استفاده کرده که از 293 کارمند هتل در ساراواک مالزی جمع آوری شده است. عوامل تاییدی با به کارگیری مدل معادله ی ساختاری به وسیله ی آموس 21 تحلیل شده است و مدل اندازه گیری برای بررسی مدل فرض شده ازقبل تایید شده است. نتایج نشان میدهد که انگیزش رابطه ی معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد.کارمندانی که انگیزش را تجربه میکنند کار برایشان لذت بخش تر است و انگیزه ی درونی پیدا میکنند.این پدیده کارمندان را تشویق میکند که وظایفی را فراتر از وظایف مرسوم و مورد نیاز انجام دهند. همچنین این مطالعه نشان میدهد که تاثیر تعدیل کننده ی معنادارعوامل فرهنگی-اجتماعی بر رابطه بین انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به ویژه، کارمندان فردگرایی که انگیزش را تجربه میکنند بیشتر احتمال دارد که ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی را نشان دهند. درک این روابط ، راهبردی برای کارفرمایان هتل فراهم میکند که افراد با استعدادتر و مستعدتری را حفظ کرده و توسعه دهند تا رقابت پذیریشان در کسب و کار هتل را بهبود بخشند.

لغات کلیدی: انگیزش، رفتار شهروندی سازمانی، فرد گرایی، هتل

چکیده انگلیسی:

Flow, a positive psychology movement making normal life more fulfilling, is claimed to have a strong impact and proven to correlate positively with performance enhancement. As the nature of hotel jobs may give high level of stress and create many problems for people, the presence of Flow characteristics may affect among the hotel employees. The objective of this study is to distinctively investigate the influence of flow on organizational citizenship behavior (OCB) and the moderating effect of socio-cultural factors (i.e collectivism / individualism) on flow and OCB. This cross-sectional study used self-administered questionnaire, which was collected from 293 hotel employees in Sarawak, Malaysia. Confirmatory factor are analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) via AMOS 21 and the measurement model is validated prior to test ing the hypothesized model. The result reveals that Flow has a significant relationship with organizational citizenship behavior. Employees who experience Flow are likely to find their work enjoyable and intrinsically motivating. This phenomenon encourages employees to perform extra roles beyond the requirements of the formal duties. This study also revealed that there is a significant moderating effect of socio-cultural factors on the relationship between flow and organizational citizenship behavior. Specifically, individualistic employees experience Flow are more likely to display the characteristics of organizational citizenship behavior. Understanding these relationships will provide a strategy for hotel employers to retain and develop the most capable and talented human capital towards improving their competitiveness in hotel business.

Keywords: flow; organizational citizenship behavior; individualism; hotel

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 5 سال قبل

شماره تماس: 02166084966

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/daneshgahyar/

محصولات مرتبط