مقاله اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواجThe effectiveness of person-centered therapy and cognitive psychology ad-din group counseling on self-concept, depression and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواجThe effectiveness of person-centered therapy and cognitive psychology ad-din group counseling on self-concept, depression and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2014

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

5 تا 10

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواج

چکیده فارسی :

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان شخص محور روانشناسی و شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری بارداری خارج از ازدواج در نوجوانان انجام شد. این مطالعه دربرگیرنده 55 نوجوان باردار خارج از ازدواج در سه مرکز زنان بی‌سرپرست KEWAJA، Rhaidatus Sakinah و (Taman Seri Puteri Cheras (JKM بود. افراد به دو گروه درمانی و یک گروه کنترل طبقه بندی شدند. مقیاس خودانگاره چند بعدی (MSCS)، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و مقیاس نگرش انعطاف‌پذیری نوجوانان (ARAS) برای ارزیابی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری بارداری خارج از ازدواج نوجوانان اجرا شد. طرح کنترل پیش آزمون و پس آزمون برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی توسط ANOVA، MANCOVA و Tuckey Post Hoc با سطح معنی داری 0.01 و 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همه افراد گروه درمان جلسات مشاوره گروهی را برای 7 هفته متوالی یک بار در هر هفته دریافت نمودند. گروه فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین کاهش معنی داری (قبل از آزمون نسبت به پس آزمون) در افسردگی و افزایش در خودانگاره و انعطاف‌پذیری بارداری خارج از ازدواج نوجوان را نشان دادند.

کلمات کلیدی: فرد محور ، خودانگاره ، افسردگی ، انعطاف‌پذیری.

چکیده انگلیسی:

This study was carried out to assess the effectiveness of Person-centred therapy and Cognitive Psychology Ad-Din group counselling on self-concept, depression and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers. This study involved 55 pregnant out-of-wedlock teenagers at three women’s refuge centres which are from KEWAJA, Rhaidatus Sakinah and Taman Seri Puteri Cheras (JKM). Subjects were classed into two treatment groups and one control group. The Multidimensional Self-Concept Scale (MSCS), Beck Depression inventory (BDI) and Adolescent Resiliency Attitude Scale (ARAS) was administered to assess selfconcept, depression and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers . The control pre and post test design was used for this study. The research data were analyzed using descriptive analysis, ANOVA, MANCOVA and Tuckey Post Hoc with significant level of .01 and .05. All treatment group received group counselling sessions for 7 consecutive weeks, once in each week. The Person-centred group and Cognitive Psychology Ad-Din group counselling showed significant reduction (pre-test to post-test) on depression, enhancing self-concept and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers .

Keywords: Person-centered  , self-concept  , depression  , resilience  ;

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2014

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

5 تا 10

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 10 ماه قبل

شماره تماس: 09120723889

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/mobina-khaleghi/

محصولات مرتبط