تأثیر تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشیThe effect of self-focused attention and mood on appearance dissatisfaction after mirror-gazing: An experimental study
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

تأثیر تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشیThe effect of self-focused attention and mood on appearance dissatisfaction after mirror-gazing: An experimental study

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

20 تا 30

15,000 تومان

نقد و بررسی

تأثیر تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشی

چکیده فارسی :

زمینه و هدف: توجه معطوف به خود، به عنوان عامل تعیین کننده در اختلال بدشکلی جسمی (بی دی دی)  است. هدف این مطالعه ، استفاده از یک نمونه آزمایشی برای آزمودن این فرضیه با مطالعه اثر توجه معطوف به خود در طی خیره شدن به آینه در مورد نارضایتی ظاهر بود.

روش ها: یک طرح گروهی آزمایشی استفاده شد که در آن 73 زن به طور تصادفی برای یکی از سه موقعیت  قرارگیری در مقابل آینه (خیره شدن به آینه) به مدت 2 دقیقه انتخاب شدند که این موقعیت ها عبارتند از : الف) کانون توجه بیرونی ب) توجه معطوف به خود ج) توجه معطوف به خود با القای خُلق منفی.

نتایج: بعد از خیره شدن به آینه ، شرکت کننده ها در تمام گروه ها خود را در زمره افرادی قرار دادند که از ظاهر خود بسیار ناراضی بودند ( یعنی به عنوان فردی که از ظاهر خود بسیار ناراضی است قلمداد می کردند) در هر دو وضعیت توجه معطوف به خود،  از مرحله قبل از خیره شدن به آینه تا بعد از آن، افزایش ناراحتی و اضطراب افزایش یافت و در شرکت کنندگان در توجه معطوف به خود، تفاوت قابل توجهی در توجه معطوف بر خود د، گروه القا خُلق از قبل تا بعد از دستکاری و به  کارگیری، حاکی از آن هستند که القای خُلق نسبت به توجه معطوف به خود تأثیر بیشتری داشت.

محدودیت ها:  (1)هیچ وضعیتی وجود نداشت که مستلزم کانون توجه بیرونی یا القای خُلق منفی باشد. و (2) ما به دلیل سطح اطلاعات فرآهم آمده  برای بیماران در مورد ماهیت تکلیف، نمی توانیم مشخصه های لازم  را به عنوان عامل تأثیرگذار بر نتایج این تحقیق، رد کنیم.

نتیجه گیری: توجه معطوف به خود در طی خیره شدن به آینه ممکن است به طور غیرمسقتیم از طریق تأثیر خُلق منفی، باعث افزایش نارضایتی ظاهر شود. مطالعات بیشتری برای اثبات نقش نسبی توجه معطوف به خود و خلق منفی در افزایشات نارضایتی از خود به عنوان نقش خیره شدن به آینه، مورد نیاز است.

چکیده انگلیسی:

Background and objectives: Self-focused attention is hypothesized to be a maintenance factor in body dysmorphic disorder (BDD). The aim of this study was to use an experimental paradigm to test this hypothesis by studying the effect of self-focused attention during mirror-gazing on appearance dissatisfaction.

Methods: An experimental group design was used, in which 173 women were randomly allocated to one of three conditions before mirror gazing for 2 min: (a) external focus of attention, (b) self-focus of attention, and (c) self-focus of attention with a negative mood induction.
Results: After mirror-gazing, participants across all groups rated themselves as being more dissatisfied with their appearance. In both the self focus conditions, there was an increase in sadness from pre to post mirror gazing, and there was a significant difference in focus of attention for participants in the selffocused, mood-induced group from pre to post manipulation, suggesting mood induction had more of an effect than focus of attention.
Limitations: (1) there was no condition involving an external focus with a negative mood induction, and (2) due to the level of information provided to patients on the nature of the task, we cannot rule out demand characteristics as an influencing factor on our results.

Conclusions: Self-focused attention during mirror-gazing may act indirectly to increase appearance dissatisfaction via the effect of negative mood. Further studies are required to establish the relative contribution of self-focused attention and negative mood to increases in appearance dissatisfaction as a function of mirror-gazing.

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2016

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

20 تا 30

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 10 ماه قبل

شماره تماس: 09120723889

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/mobina-khaleghi/