خانه / مقاله ترجمه شده ISI / مقاله یک رویکرد تجربی برای رفتار خرید مصرف کننده در بخش خودروی هندی

مقاله یک رویکرد تجربی برای رفتار خرید مصرف کننده در بخش خودروی هندی

سال : 2016  ژورنال : Emerald  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  8

 

عنوان انگلیسی مقاله :

An empirical approach to consumer buying behavior in Indian automobile sector Prateek Maheshwari Nitin Seth Anoop Kumar Gupta

عنوان فارسی مقاله :

یک رویکرد تجربی برای رفتار خرید مصرف کننده در بخش خودروی هندی

چکیده فارسی :

هدف در سناریوی تجاری به شدت رقابتی امروز، تبلیغات، تبلیغات، حاکی از یکی از فعالیت‌های کلیدی بازاریابی است. هدف این مقاله، شناخت رابطه‌ی بین کارایی تبلیغات و رفتار خرید مصرف کننده برای شرکت‌های مهم خودرو در هند مرکزی است.

طرح/متدلوژی/رویکرد یک ترکیب عاقلانه‌ی روش‌های تحقیق کیفی (گروه تمرکز و تکنیک دلفی) و کمّی (مرور پرسشنامه‌ی ساختار یافته) برای مطالعه‌ی حاضر استفاده شد.

یافته‌ها مطالعه نشان داد که برای بخش خودرو، تبلیغات موثر دارای تاثیر مثبتی روی رفتار خرید مصرف کننده است. آن نشان می‌دهد که نگرش مشتری می‌تواند به طور مطلوبی از طریق تبلیغات موثر شکل گیرد. شرکت‌های خودرو باید نشست‌های آموزشی ویژه و برنامه‌های یادگیری را برای نیروی فروش خود به منظور حصول اطمینان از رفتار خرید پشتیبانی کننده‌ی مشتری تنظیم کنند.

محدودیت‌ها/پیامدهای ضمنی تحقیق حیطه‌ی مطالعه‌ی حاضر محدود به شرکت‌های اصلی خودرو تنها در هند مرکزی است. اگرچه یافته‌ها را می‌توان در یک سناریوی تجاری جهانی تفسیر کرد و تعمیم داد.

اصلیت/ارزش این کار تحقیقاتی اولین نوع خود است که اقدام به مطالعه‌ی تاثیر تبلیغات موثر روی رفتار خرید مصرف کننده در زمینه‌ی خودروی هندی می‌کند. یافته‌ها و توصیه‌ها را می‌توان برای برنامه‌ریزی استراتژیک جلسات آموزشی و کارگاه‌ها برای سهامداران مختلف در صنعت خودرو استفاده کرد.

کلمات کلیدی: کارایی تبلیغات، صنعت خودرو در هند، رفتار خرید مصرف کننده، آموزشی شرکتی، تکنیک دلفی.

چکیده انگلیسی:

Purpose – In today’s highly competitive business scenario, advertising symbolizes one of the key marketing activities. The purpose of this paper is to understand the relationship between advertisement effectiveness and consumer buying behavior for major automobile companies of central India. Design/methodology/approach – A judicious mix of qualitative (focus group and Delphi technique) and quantitative (structured questionnaire survey) research methods was used for the present study. Findings – Study found that for automobile sector, effective advertisements have a positive impact on consumer buying behavior. It suggests that customer’s attitude can be shaped favorably through effective advertising. Automobile companies must arrange special training sessions and learning programs for their sales force to ensure supportive customer purchasing behavior. Research limitations/implications – The scope of the present study is limited to major automobile companies of central India only. Although, the findings can be interpreted and generalized in a global business scenario. Originality/value – The researchwork is first of its kind that attempts to study the impact of effective advertising on consumer buying behavior in Indian automobile context. The findings and recommendations can be used for strategic planning of training sessions and workshops for different stakeholders in automobile industry.

Keywords Advertisement effectiveness, Automobile industry in India, Consumer buying behaviour, Corporate training, Delphi technique Paper type Research paper

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

 

 

مطلب پیشنهادی

مقاله سنجش اثربخشی رهبری و تاثیر آن بر پیامدهای سازمان

سال : 2017  ژورنال : European Research on Management and Business Economics  تعداد صفحات انگلیسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =