خانه / مقاله ترجمه شده ISI / مقاله ترجمه شده شیمی / مقال نانو فناوری / مقاله کارایی کاتالیزوری نانو ذرات Ru- Os- Rh برای سنتز آمونیاک: تجزیه و تحلیل …

مقاله کارایی کاتالیزوری نانو ذرات Ru- Os- Rh برای سنتز آمونیاک: تجزیه و تحلیل …

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 11 تعداد صفحات فارسی: 23

 

عنوان انگلیسی مقاله :

 

Catalytic performance of Ru, Os, and Rh nanoparticles for ammonia synthesis: A density functional theory analysi 

عنوان فارسی مقاله :

کارایی کاتالیزوری نانو ذرات Ru- Os- Rh برای سنتز آمونیاک: تجزیه و تحلیل تئوری تابع چگالی

 

چکیده فارسی :

سنتز NH3 بر روی کاتالیزورهای نانو ذرات Ru؛ Os و Rh با استفاده از محاسبات تئوری تابع چگالی مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات Ru و Os اشکال مشابه ای به نمایش گذاشته اند؛ در حالی که Rh به طور قابل توجهی متفاوت بود. برای تمام گونه های فلزی؛ سایت های مرحله ای در قطر نانوذرات ( d> 2-4 نانو متر) ظاهر می شود. سد فعال سازی محاسبه شده E a در سایت های مرحله ای کوچک بودند؛ و سایت های مرحله ای Ru و Os مقدار E a مشابه ای را ارائه می دهد؛ با وجود اینکه در گذشته بازده فرکانس بالایی داشت. این احتمال به علت سطح پوشش سایت های خالی بالاتر در Ru است. اگرچه افزایش در سرعت سنتز NH3 در d=2-4 نانومتر برای Ru؛ Os و Rh مشترک بود؛ سرعت واکنش به این ترتیب کاهش می یابد: Ru> Os> Rh نتایج ما نشان می دهد که مقدار E a ؛ سایت های خالی سطح؛ و شمار سایت های مرحله ای فاکتور مهمی برای سنتز NH3 هستند. نانو ذرات Ru به علت موافقت هر سه فاکتور فعالیت بالایی را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تئوری تابع چگالی؛ انالیز سنتیکی؛ وابستگی اندازه ذرات؛ سنتز NH3؛ انتقال فلزی.

 

چکیده انگلیسی:

NH 3 synthesis on Ru, Os, and Rh nanoparticle catalysts was investigated using density functional theory calculations. The Ru and Os nanoparticles exhibited similar shapes, while that of Rh differed significantly. For all metal species, step sites appeared at nanoparticle diameters (d) >2–4 nm. The calculated activation barriers (E a ) were small at step sites, and Ru and Os step sites exhibited similar E a values despite the for- mer having a higher turnover frequency. This is likely due to the surface coverage of vacant sites being higher on Ru. Although the increase in NH 3 synthesis rate at d = 2–4 nm was common to Ru, Os, and Rh, the reaction rates decreased in the order: Ru > Os > Rh. Our results show that E a values, surface vacant sites, and the number of step sites are important factors for NH 3 synthesis. The Ru nanoparticles exhib-ited high activity due to satisfying all three factors.

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 2 =