مقاله علوم تغذیه

مقاله غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان معده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیشگیری اولیه از دیابت شیرین بارداری از طریق عوامل تغذیه ای: مروری هدفمند

سال : 2017  ژورنال : BMC  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  8 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی: 10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ایجاد پوشش ریز در باکتری های پروبیوتیک با استفاده از ژله شدگی ناشی از …

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد

سال : 2008  ژورنال : The Society for Applied Microbiology تعداد صفحات انگلیسی : 6 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه سازی پریبیوتیک های بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده

سال : 2005  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »