مقاله داروسازی

مقاله ایجاد بستر غدد شناسی منحصربفرد چند ذینفع برای بهبود تولید دارو برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه سازی پریبیوتیک های بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده

سال : 2005  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیدگاه جدیدی در استفاده از ترهالوز و نشاسته ی اصلاح شده برای …

سال : 2014  ژورنال : SPRINGER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی اثر لیشمانیا عصاره ریشه Perovskia abrotanoides Karek….

ژورنال : Pharmacologyonline تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  9 عنوان انگلیسی مقاله …

توضیحات بیشتر »