خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده پزشکی / مقاله بیولوژی سلولی ومولکولی

مقاله بیولوژی سلولی ومولکولی

مقاله مطالعه ی فاز 2، چند مرکزی، تک بازویی اریبولین مسیلات با ترازماتوزوماب به …

سال : 2014     ژورنال : Clinical Breast Cancer      تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان معده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ترمیم و احیاء آسیب های عصب لامبوساکرال در موش هایی با مجرای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ایجاد بستر غدد شناسی منحصربفرد چند ذینفع برای بهبود تولید دارو برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جداسازی و تعیین ویژگی های سلول های بنیادین مزانشیمی از ماتریس …

سال : 2016  ژورنال :ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  15   …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر کشت مشترک بر روی استئوژنی و آنژیوژنی سلول های بنیادین …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله واکنش سلول های بنیادین مزانشیمی در محیط آزمایشگاه نسبت به یک …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله به تاخیرانداختن عمل جراحی بعد از کمورادیوتراپی نئوادجوانت، به پیش آگهی…

سال : 2016  ژورنال : Journal of Gastrointest Oncology  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 34  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سنجش قطعه قطعه شدن تفکیک اسپرم DNA و پیامدهای بالینی تولید مثل با…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ایجاد پوشش ریز در باکتری های پروبیوتیک با استفاده از ژله شدگی ناشی از …

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد

سال : 2008  ژورنال : The Society for Applied Microbiology تعداد صفحات انگلیسی : 6 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساخت سریع مواد معدنی بیومیتیک از رشته های کلاژن و ترکیب با سلول …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »