مقاله بهداشت محیط

مقاله ما نیاز به جایی داریم که در آن سیگار می کشیم: مطالعات قوم نگاری مجوز …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کلینیک مراقبت های سلامت ابری: مشاوره سلامت به روش الکترونیک برای…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  33 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چرا و چگونه نیاز به ثبت دانش ضمنی در تولید داریم: مطالعات موردی…

سال : 2019  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »