همه موضوعات مکانیک

مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی: شبیه‌سازی‌ها و اندازه‌گیری‌ها

سال : 2013  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افزایش پایداری توربین های بادی DFIG با تنظیم پارامترهای دستگاه های FACTS

سال : 2013  ژورنال : IJTPE تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله طرح پیشنهادی جدید برای مبدل سمت شبکه DFIG به عنوان فیلتر ترکیبی …

سال : 2013  ژورنال : IEEE تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فیلترینگ فعال بکار رفته در مولد القایی دارای تغذیه دوبل و تأمین کننده…

سال : 2011  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی :10  تعداد صفحات فارسی:  13   …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی: 13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی عملکرد دمپر دورانی جدید برای فریم های فولاد تقویت ساختاری…

سال : 2015  ژورنال : EEEV  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل ترمودینامیکی توربین گازی ترکیبی، چرخه رانکین آلی و تبرید جذبی برای سیستم…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 عنوان …

توضیحات بیشتر »