خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مهندسی مواد / مقاله شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقاله شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقاله مشخصات مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ91 بادانه‌های بسیار ریز که از طریق …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای در مورد نفوذ حالت جامد در اتصالات بهم پیوسته نیکل تیتانیوم و …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله محتوی فلزات سنگین و شبه فلزات و غنی سازی در رسوبات موجود در …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی نفوذ کربن در عملیات حرارتی فولاد ابزار H13 تحت شرایط …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل-ژل

سال : 2015  ژورنال : Journal of ELECTRONIC MATERIALS  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد تقسیم عددی مضارب انتشار دو گانه بادوام با استفاده از مطالعه …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله وابستگی های جهت گیری خواص فصل مشترک جامد- مایع آهن-لیتیم …

سال : 2016  ژورنال : Journal of Alloys and Compounds  تعداد صفحات انگلیسی : 27  …

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم واثراتشان …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مکانیزم تحول در Fe3 B,C وFe23 C,B6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتک…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: 39 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیرات نرخ گرمایشی و تقویت کننده فلزی روی ریز ساختار و خواص …

سال : 2016  ژورنال : Journal of Alloys and Compounds  تعداد صفحات انگلیسی : 41  …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل…

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 7 تعداد صفحات فارسی: ۱۴ …

توضیحات بیشتر »