مقاله ریخته گری

مقاله مشخصات مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ91 بادانه‌های بسیار ریز که از طریق …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی نفوذ کربن در عملیات حرارتی فولاد ابزار H13 تحت شرایط …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی میکروساختار سطح مشترک و رفتار تغییر شکل ورقه های کامپوزیت …

سال : 2015  ژورنال : Materials and Design  تعداد صفحات انگلیسی : 30  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل-ژل

سال : 2015  ژورنال : Journal of ELECTRONIC MATERIALS  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله مکانیزم تحول در Fe3 B,C وFe23 C,B6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتک…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: 39 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل…

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 7 تعداد صفحات فارسی: ۱۴ …

توضیحات بیشتر »