مقاله استخراج فلزات

مقاله محتوی فلزات سنگین و شبه فلزات و غنی سازی در رسوبات موجود در …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی میکروساختار سطح مشترک و رفتار تغییر شکل ورقه های کامپوزیت …

سال : 2015  ژورنال : Materials and Design  تعداد صفحات انگلیسی : 30  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل-ژل

سال : 2015  ژورنال : Journal of ELECTRONIC MATERIALS  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیرات نرخ گرمایشی و تقویت کننده فلزی روی ریز ساختار و خواص …

سال : 2016  ژورنال : Journal of Alloys and Compounds  تعداد صفحات انگلیسی : 41  …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل…

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 7 تعداد صفحات فارسی: ۱۴ …

توضیحات بیشتر »