همه موضوعات معماری

مقاله نمونه مقدار رطوبت بتن داخلی در سازه‌های در معرض آب و هواي طبیعی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انتخاب روشهای سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان های…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آسیب سازها و اتصالات پایه های بتونی بر اثر عوامل محیطی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیش بینی اثرات ترکیبی الیاف و سیمان بر خواص مکانیکی ماسه با استفاده از…

سال : 2015  ژورنال :JAST تعداد صفحات انگلیسی : 17  تعداد صفحات فارسی:  18   …

توضیحات بیشتر »

مقاله آزمون های دوره ای شبه استاتیک در دیوارهای بتونی EPS بسیار سبک

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر خواص مواد در CFRD باطله- خاکریزی پل هنگام یک زلزله قوی

سال : 2013  ژورنال : CJASR  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل تیرهای بتنی پیش تنیده به روش اجزای محدود

سال : 2012  ژورنال : IJATCE تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  7 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تجربی و تحلیلی از پاسخ تحمل بار اضافی دیوارهای مصالح تحت فشار…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی عملکرد دمپر دورانی جدید برای فریم های فولاد تقویت ساختاری…

سال : 2015  ژورنال : EEEV  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مواد و مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست از مواد زائد فوم پلاست و صنایع…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رفتار ساختارهای دیوار برشی صفحات استیل چند طبقه با کد طراحی در مورد عرض دهانه

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 17  تعداد صفحات فارسی:  36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی مقرون به صرفه بودن طراحی های خاص LID در واکنش به رویداد های طوفان

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  50 …

توضیحات بیشتر »