همه موضوعات عمران

مقاله مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز…

سال : 2017 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی: 23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت‌های هزینه‌ی فعالیت-محور در تصمیمات پروژه‌ی …

سال : 2015  ژورنال : Journal of Cleaner Production تعداد صفحات انگلیسی : 38 تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی بین-وجهی از طریق خدمات تکمیلی…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم‌های گرمایشی ساختمان: یک رویکرد کنترل …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده

سال : 2016  ژورنال : ASCE تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد روش منجمدسازی مصنوعی زمین در تونل‌سازی سپری

سال : 2016  ژورنال : JGS  تعداد صفحات انگلیسی 5 تعداد صفحات فارسی:  12   عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله‌ای تحقیقاتی: ماشین آلات، آزادسازی و طرح‌های اقتصادی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار

سال : 2017  ژورنال : ASCE   تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مقاومت روانگرایی یک ماسه دانه‌ای حاوی مقداری افزودنی‌های ریزدانه

سال : 2015  ژورنال : De Gruyter تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع …

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه

سال : 2014  ژورنال :BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل غیرخطی دامنه زمانی یک ساختمان چندطبقه دارای پی ایزوله شده …

سال : 2012 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی: 13 …

توضیحات بیشتر »