مقاله محیط زیست

مقاله بررسی آزمایشاتی در مورد مقاومت فرسایش بتن حاوی درصدهای متفاوتی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک معیار اصلاح شده برای روانگرایی آنی ماسه بستر دریا در اثر تحریک موج

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  8 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع …

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نمونه مقدار رطوبت بتن داخلی در سازه‌های در معرض آب و هواي طبیعی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »