مقاله سازه

مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ویژگی های بتن تولید شده از ذرات هم اندازه و غیر هم اندازه ای که از …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی: 30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی خواص مکانیکی بتن تقویت شده با فیبر فولادی، که در آزمون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر بتن سبک و کم مقاومت بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله محاسبه ضرایب افزایش بار برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد آزمایشات مقیاس کامل برای مطالعه ساختاری ساختمان های بلند مرتبه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  6 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تجربی در مورد مقاومت خمشی تیرهای بتن آرمه با دانه‌های بتنی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی آزمایشاتی در مورد مقاومت فرسایش بتن حاوی درصدهای متفاوتی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان با استفاده از حرارت فرایند …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :13  تعداد صفحات فارسی:  29 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه بر روی تاثیر یک روش ساخت جدید برای یک دهانه بزرگ ایستگاه…

سال : 2010  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10 تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد روش منجمدسازی مصنوعی زمین در تونل‌سازی سپری

سال : 2016  ژورنال : JGS  تعداد صفحات انگلیسی 5 تعداد صفحات فارسی:  12   عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار

سال : 2017  ژورنال : ASCE   تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:24 …

توضیحات بیشتر »