مقاله سازه های دریایی

مقاله یک معیار اصلاح شده برای روانگرایی آنی ماسه بستر دریا در اثر تحریک موج

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  8 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار

سال : 2017  ژورنال : ASCE   تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »