مقاله زلزله

مقاله تحلیل غیرخطی دامنه زمانی یک ساختمان چندطبقه دارای پی ایزوله شده …

سال : 2012 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نمونه مقدار رطوبت بتن داخلی در سازه‌های در معرض آب و هواي طبیعی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »