مقاله خاک و پی ژئوتکنیک

مقاله یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک معیار اصلاح شده برای روانگرایی آنی ماسه بستر دریا در اثر تحریک موج

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  8 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه بر روی تاثیر یک روش ساخت جدید برای یک دهانه بزرگ ایستگاه…

سال : 2010  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10 تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده

سال : 2016  ژورنال : ASCE تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد روش منجمدسازی مصنوعی زمین در تونل‌سازی سپری

سال : 2016  ژورنال : JGS  تعداد صفحات انگلیسی 5 تعداد صفحات فارسی:  12   عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله مقاومت روانگرایی یک ماسه دانه‌ای حاوی مقداری افزودنی‌های ریزدانه

سال : 2015  ژورنال : De Gruyter تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه

سال : 2014  ژورنال :BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله نمونه مقدار رطوبت بتن داخلی در سازه‌های در معرض آب و هواي طبیعی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »