مقاله حمل و نقل

مقاله مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز…

سال : 2017 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی: 23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت‌های هزینه‌ی فعالیت-محور در تصمیمات پروژه‌ی …

سال : 2015  ژورنال : Journal of Cleaner Production تعداد صفحات انگلیسی : 38 تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی بین-وجهی از طریق خدمات تکمیلی…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی موردی سیاست های حمل و نقل تشویق به عملکرد خوب در توسعه ی…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه سازی مسیر یابی برای کشتی های باربری متعدد در شبکه های hub و spoke

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »