همه موضوعات صنایع

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT روی فرایندهای پیش‌بینی آینده …

سال : 2013  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چرا و چگونه نیاز به ثبت دانش ضمنی در تولید داریم: مطالعات موردی…

سال : 2019  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامین

سال : 2016  ژورنال : EMErald تعداد صفحات انگلیسی : 29  تعداد صفحات فارسی:  42 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ و بهود ایمنی و سلامت در کار: مطالعه موردی کارخانه سیمان هاما بوزیان…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :16  تعداد صفحات فارسی:  30   …

توضیحات بیشتر »

مقاله گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید…

سال : 2014  ژورنال : Springer   تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنایع مراقبت بهداشتی: یک مطالعه تجربی…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه اتخاذ RFID در صنایع مراقبت بهداشتی تایوان بر اساس روش DEMATEL

سال : 2013  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی روش های تصفیه پسماند مراقبت بهداشتی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاری فازی

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »