مقاله لجستیک و زنجیره تامین

مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامین

سال : 2016  ژورنال : EMErald تعداد صفحات انگلیسی : 29  تعداد صفحات فارسی:  42 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :16  تعداد صفحات فارسی:  30   …

توضیحات بیشتر »

مقاله گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید…

سال : 2014  ژورنال : Springer   تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »