مقاله سیستم های سلامت

مقاله یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ی تامین

سال : 2016  ژورنال : EMErald تعداد صفحات انگلیسی : 29  تعداد صفحات فارسی:  42 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ و بهود ایمنی و سلامت در کار: مطالعه موردی کارخانه سیمان هاما بوزیان…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »