همه موضوعات برق

مقاله مدلسازی فشرده و اثرات اتصال در ترانزیستورهای لایه نازک آلی یا …

سال : 2014            ژورنال : IEEE          …

توضیحات بیشتر »

مقاله افزایش سطح ولتاژ در شبکه های ولتاژ پایین از طریق جبران توان واکنشی با…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7 تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کنترلرهای ردیابی جدید حداکثر توان الکتریکی و مکانیکی در سیستم های …

سال : 2017  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله میانگین‌گیری دامنه فرکانس براساس ارزیابی تجربی خرابی دنده بدون …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی: 30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر نسبت فعالسازی زیر حامل بر اجرای OFDM-IM نسبت به کانال…

سال : 2017  ژورنال : IEEE تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله DCT-OFDM با مدولاسیون شاخص

سال : 2017  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی :4  تعداد صفحات فارسی:  15   …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیستم PV-باتری برای ساختمان سبز هوشمند با استفاده از مبدل DC-DC …

سال : 2016  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 6 تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تصمیم‌گیری چند-معیاری MCDM در جهت توسعه‌ی پایدار انرژی…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوریتم های تخمین پارامتر حداقل مربعات و حالت ترکیبی برای …

سال : 2013  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهبود تبدیل دو شیبی

سال : 2014  ژورنال : SJEE  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی14   …

توضیحات بیشتر »

مقاله مبدل دیجیتال مستقیم برای حسگر مقاومتی المان فعال تکی‌

سال : 2009  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 4 تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله منابع و الگوریتم های نقشه برداری در بارگیری آگاهانه برای شبکه های نوری …

سال : 2015  ژورنال : IEICE تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فرایندهای یکپارچگی بهینه برای شبیه سازی پیوستگی فوق العاده

سال : 2012  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »