مقاله برق کنترل

مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله برنامه ریزی بهینه برای باتری های ذخیره انرژی توزیع شده، به منظور ارتقای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاهش افت ولتاژ در سیستم توزیع هند با استفاده از تجدید ولتاژ پویا

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی: 39 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مصورسازی ساختار الکتریکی سیستم های توان

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: 27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تعهد سیستم های توان طراحی شده با مزارع بادی مبتنی بر آنالیز هزینه …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد CAD

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل‌سازی تصادفی برای برنامه‌ریزی تقاضای شارژ EV در سیستم های توزیع …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  37 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افزایش پایداری سیگنال کوچک سیستم توان بادی مبتنی بر DFIG با استفاده …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک روش ساده و مفید برای تحلیل سریع اتصال تولید تجدید پذیر به شبکه …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آنالیز کمی پنی سیلیناز ساکن با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :6  تعداد صفحات فارسی:  17 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله محدودیت قضیه پوینتینگ در نشانه هایی از قطعات خیالی پارامترهای …

سال : 2015  ژورنال : Optical Society of America  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قدرت کامپوزیت با استفاده از FACTS …

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Electronics and Electrical Engineering  تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده‌ی بهینه از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با منابع انرژی تجدید پذیر

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی: 36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جریان قدرت بهینه در شبکه های جزیره ای سه فاز با واحدهای واسط …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »