مقاله فناوری های انرژی

مقاله استفاده‌ی بهینه از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با منابع انرژی تجدید پذیر

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی: 36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک مدل بهینه‌سازی قابل تنظیم نیرومند برای مساله‌ی زمانبندی پروژه‌ی با…

سال : 2016  ژورنال : IEEE تعداد صفحات انگلیسی : 48  تعداد صفحات فارسی:  33 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم‌های گرمایشی ساختمان: یک رویکرد کنترل …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تصمیم‌گیری چند-معیاری MCDM در جهت توسعه‌ی پایدار انرژی…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افزایش پایداری توربین های بادی DFIG با تنظیم پارامترهای دستگاه های FACTS

سال : 2013  ژورنال : IJTPE تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر جابجاشدگی شیار در طرح سلول های خورشیدی GaAs و InGaP/GaAs …

سال : 2013  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله طرح پیشنهادی جدید برای مبدل سمت شبکه DFIG به عنوان فیلتر ترکیبی …

سال : 2013  ژورنال : IEEE تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل عملکرد دینامیکی مزرعه توربین های بادی بر پایه DIG دارای …

سال : 2012  ژورنال : IGETAE تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »