مقاله مدیریت کارآفرینی

مقاله دوره های کارآفرینی در مطالعات مدیریت فاصله ای در دانشگاه های لهستانی

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله فن آوری در بازارهای فقیر و میزان تشکیل مشاغل و تجارت های جدید تحلیلی …

سال : 2015  ژورنال : Emerald  تعداد صفحات انگلیسی : 22  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحقيق در مورد ارزيابي ارزش مدل كسب و كار تجارت الكترونيك

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  47 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلهای کسب و کار بین المللی SME بنگاه های کوچک و متوسط …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  46 …

توضیحات بیشتر »

مقاله قصد کارآفرینی در میان دانشجویان مهندسی: نقش آموزش کارآفرینی

سال : 2017  ژورنال : European Research on Management and Business Economics  تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »