مقاله مدیریت پروژه

مقاله فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله درك ذينفعان در مورد اثربخشي برنامه ريزي مسكن و كنترل در مناطق شهري

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه …

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Intelligent Information Systems  تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله طرحی جدید برای محاسبه ی میزان بلوغ مدیریت پروژه PMM

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل سازی تصمیمات سرمایه گذاری ساختمان سبز GB توسعه دهندگان و …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  47 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی کردن شایستگی های مدیریت برنامه برای انواع برنامه های مختلف

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزيابي بلوغ مديريت ريسك شركت‌هاي ساختماني در بحث تحويل پروژ‌ه …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله هماهنگ سازی منابع در زمینه کسب و سلب منابع دانش. شواهد تجربی از…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی سبک مدیریتی مدیران پروژه برزیلی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  44 …

توضیحات بیشتر »