خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مدیریت / مقاله مدیریت منابع انسانی

مقاله مدیریت منابع انسانی

مقاله مدل های مدیریت منابع انسانی: جنبه هایی از مدیریت دانش و مسئولیت پذیری …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله چالش های نسلی در مدیریت استعداد: چارچوبی برای حفظ استعداد براساس …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه …

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Intelligent Information Systems  تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »