مقاله مدیریت مالی

مقاله عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمایلات سرمایه گذار و اثر MAX

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه بیمه سپرده بر خطرات احتمالی بانک تاثیر می گذارد؟ شواهد برگرفته از …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه بازارهای مالی و ریسک بانک : تایلند در سال های 2012 -1990

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »