خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مدیریت / مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

مقاله تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه: در متون چه …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER             تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجربه های احساسی و تصویری در استفاده ی لذت محور از IT : یک دیدگاه …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توضیح نقش بررسی IT / IS و تخصیص منابع در عملکرد IT / IS در بیمارستان ها

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله موضوع تکنولوژی بحران در مرکز بهداشت و درمان ترکیه

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوی تصمیم گیری چند معیاری برای سیستم پیشرفته repair-to-order و …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »