مقاله مدیریت صنعتی

مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه سیستم مدیریت اطلاعات ساختار حفاری زمین

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوی تصمیم گیری چند معیاری برای سیستم پیشرفته repair-to-order و …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  12 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی: آثار بر وفادارای به برند

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  41 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزيابي بلوغ مديريت ريسك شركت‌هاي ساختماني در بحث تحويل پروژ‌ه …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تعهد به و آمادگی برای مدیریت زنجیره عرضه پایدار در صنایع نفت و گاز

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  52 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلهای کسب و کار بین المللی SME بنگاه های کوچک و متوسط …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  46 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سنجش تاثیر مالیِ مقررات زیست محیطی بر صنعت ترابری

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »