خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مدیریت / مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مقاله امنیت اطلاعات رویداد محور: مدیریت توازن استراتژیک بین پیشگیری و پاسخ

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه: در متون چه …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER             تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله کنترل دسترسی گسترده و روش های توصیه شده برای سیستم مدیریت دانش …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه سیستم مدیریت اطلاعات ساختار حفاری زمین

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله موضوع تکنولوژی بحران در مرکز بهداشت و درمان ترکیه

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی MA در محیط برنامه ریزی …

سال : 2015  ژورنال :  International Conference on System Sciences تعداد صفحات انگلیسی : 10  …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

سال : 2015  ژورنال : INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

کاربرد نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع جهت ارزیابی ارزش پکیج های تجاری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »