مقاله مدیریت ریسک

مقاله مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله امنیت اطلاعات رویداد محور: مدیریت توازن استراتژیک بین پیشگیری و پاسخ

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

سال : 2015  ژورنال : SPRINGER  تعداد صفحات انگلیسی : 20  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله درک نقش های مقایسات “خسارت-حق بیمه” و پوشش بیمه در پذیرش …

سال : 2015  ژورنال : Emerald تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا …

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Economics, Finance and Management Sciences تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله درك ذينفعان در مورد اثربخشي برنامه ريزي مسكن و كنترل در مناطق شهري

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  45 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل سازی تصمیمات سرمایه گذاری ساختمان سبز GB توسعه دهندگان و …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  47 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ریسک و تنوع بین المللی شرکت

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »