خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مدیریت / مقاله مدیریت رفتار سازمانی

مقاله مدیریت رفتار سازمانی

مقاله در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه …

سال : 2014            تعداد صفحات انگلیسی : 10      …

توضیحات بیشتر »

مقاله چالش های نسلی در مدیریت استعداد: چارچوبی برای حفظ استعداد براساس …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا ویژگی های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه و اعتبار بخشی به ابزار اندازه گیری سطح حمایت فرهنگ های سازمانی …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله جوامع عمل در یک سازمان توسعه چابک نرم افزاری ، با توزیع گسترده …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش …

سال : 2014           ژورنال : MCSER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »