مقاله مدیریت جهانگردی

مقاله مدیریت مسیر گردشگری آبشار Cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  45 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان آژانس‌های مسافرتی و رفتار شهروندی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ی گردشگری در زمینه‌ی گردشگری کویری….

سال : 2016  ژورنال :DE GRUYTER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »