مقاله مدیریت تکنولوژی

مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه سیستم مدیریت اطلاعات ساختار حفاری زمین

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله موضوع تکنولوژی بحران در مرکز بهداشت و درمان ترکیه

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله جوامع عمل در یک سازمان توسعه چابک نرم افزاری ، با توزیع گسترده …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوی تصمیم گیری چند معیاری برای سیستم پیشرفته repair-to-order و …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فن آوری در بازارهای فقیر و میزان تشکیل مشاغل و تجارت های جدید تحلیلی …

سال : 2015  ژورنال : Emerald  تعداد صفحات انگلیسی : 22  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده موفقیت آمیز CRM اجتماعی در شرکت

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  7 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه …

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Intelligent Information Systems  تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »