مقاله مدیریت بازاریابی

مقاله مشاغل و مهارت های مورد نیاز در زنجیره های تامین

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمایلات سرمایه گذار و اثر MAX

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

توضیحات بیشتر »

مقاله استراتژی های بازاریابی بین المللی در گروه های صنعتی:بینش هایی از …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهبود موفقیت بازاریابی : نقش تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجربه های احساسی و تصویری در استفاده ی لذت محور از IT : یک دیدگاه …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه بازارهای مالی و ریسک بانک : تایلند در سال های 2012 -1990

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی پاسخ مصرف کننده قومی به بسط های متقاطع برند

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تأثیر عدم قطعیت در عناصر استراتژی بازاریابی در کسب و کار پدید آمده …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات فیس بوک رستوران ها …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله ايجاد يك نشان تجاري تجربي مشتري محور

سال : 2014          ژورنال : Forrester            …

توضیحات بیشتر »