مقاله مدیریت امور بانکی

مقاله بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه بیمه سپرده بر خطرات احتمالی بانک تاثیر می گذارد؟ شواهد برگرفته از …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه بازارهای مالی و ریسک بانک : تایلند در سال های 2012 -1990

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی ارزش طول عمر مشتری (CLV) بر اساس …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 19  تعداد صفحات فارسی:  36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات

سال : 2016  ژورنال : Journal of Contemporary Accounting & Economics  تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: مطالعه ای بر روی بانک های نیجریه

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 19  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی در طول بحران

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ابقاء مدیریتی و مدیریت سود

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیش‌بینی‌های مدیریتی، ریسک‌ها ویژه و محیط اطلاعاتی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :17  تعداد صفحات فارسی:  25   …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیاست‌های مالی شرکت‌ها و ارزش دارایی‌های نقد تحت عدم قطعیت

سال : 2017  ژورنال : EMERALD تعداد صفحات انگلیسی : 33  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »