مقاله مدیریت آموزشی

مقاله مشاغل و مهارت های مورد نیاز در زنجیره های تامین

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه: در متون چه …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER             تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله دوره های کارآفرینی در مطالعات مدیریت فاصله ای در دانشگاه های لهستانی

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه و اعتبار بخشی به ابزار اندازه گیری سطح حمایت فرهنگ های سازمانی …

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله ايجاد يك نشان تجاري تجربي مشتري محور

سال : 2014          ژورنال : Forrester            …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی در آلمان

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »