مقاله سیاست گذاری عمومی

مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی: 29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی: تجزیه و تحلیل اکتشافی از …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  47 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت زباله برزیلی: مطالعه موردی بلو هاریزونیت درباره ی مدیریت پایدار

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی: 7 …

توضیحات بیشتر »