مقاله مدیریت بازرگانی

مقاله مشاغل و مهارت های مورد نیاز در زنجیره های تامین

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

توضیحات بیشتر »

مقاله ايجاد يك نشان تجاري تجربي مشتري محور

سال : 2014          ژورنال : Forrester            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی: رویکرد بازاریابی اینترنتی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمرکز بر بدترین وضعیت برای سرمایه گذاری مطمئن

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ریسک و تنوع بین المللی شرکت

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادراک تمایل اتخاذ بازاریابی با تلفن همراه توسط شرکت های کوچک و …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :13  تعداد صفحات فارسی:  60 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 21  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تسهیل زنجیره گرایش بازار به خلق مشترک ارزش : نقش میانجی اتخاذ …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نمونه موردی مرکز پزشکی کارائیب: تصمیم گیری در مورد بازاریابی برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »