مقاله مدیریت اجرایی

مقاله آیا ویژگی های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله ايجاد يك نشان تجاري تجربي مشتري محور

سال : 2014          ژورنال : Forrester            …

توضیحات بیشتر »

مقاله جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

سال : 2015  ژورنال : SPRINGER  تعداد صفحات انگلیسی : 20  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله درك ذينفعان در مورد اثربخشي برنامه ريزي مسكن و كنترل در مناطق شهري

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی: تجزیه و تحلیل اکتشافی از …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ریسک و تنوع بین المللی شرکت

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله هزینه های همکاری و عملکرد توسعه محصول جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته: بررسی اثرات افتراقی رهبری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نمونه موردی مرکز پزشکی کارائیب: تصمیم گیری در مورد بازاریابی برای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی رابطه بین سوابق مالی شرکت و آسیب پذیری های امنیتی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 35 …

توضیحات بیشتر »