همه موضوعات محیط زیست

مقاله مطالعه ارتباط کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه در Brassica napus…

سال : 2017 ژورنال : Frontiers  تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی: 20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش روابط سینک-منبع بین ارگان‌های فتوسنتزی و ارگان‌های مصرف کننده …

سال : 2015      ژورنال : Agricultural Research & Technology      تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه‌ی اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ی محافظت شده، مطالعه‌ی موردی: واحه‌ی سیوا

سال : 2016  ژورنال : WIT CONFERENCES  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری-محور سازمان‌های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم….

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت‌های هزینه‌ی فعالیت-محور در تصمیمات پروژه‌ی …

سال : 2015  ژورنال : Journal of Cleaner Production تعداد صفحات انگلیسی : 38 تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای هزینه‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی

سال : 2017  ژورنال : SAMPJ   تعداد صفحات انگلیسی : 23  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع …

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی: یک مطالعه …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران باز بینی محیط زیستی ،اجتماعی ، اقتصادی و…

سال : 2014  ژورنال : IJWREE تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فرسایش آهنی بوسیله ی باکتری های کاهنده ی سولفات و نظرات جدیدی در…

سال : 2015  ژورنال : AEM  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله هماهنگی هورمون ها در زمان رشد و پیشرفت ریشه

سال : 2012  ژورنال : DEVELOPMENTAL DYNAMICS تعداد صفحات انگلیسی : 19  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر اكولوژيكي اجسام ريزمعلق در هوا بر گياهان

سال : 2012  ژورنال : Environmental Skeptics and Critics  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیستم های تولید بهینه در در جوامع کوهستانی و مرتفع در استان چانگ مای

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »