همه موضوعات علوم اجتماعی و تربیتی

مقاله جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله THE VIEWER: تحلیل تأثیر آنلاین و آفلاین مدیر گفتگوی اختصاصی در …

سال : 2015  ژورنال : SAGE JOURNAL  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه استانداردهای ارزیابی برای آموزش تجربی حرفه ای معلمان دانشجو

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: یک مطالعه موردی تاریخی

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  68 …

توضیحات بیشتر »

مقاله روزنامه‌نگاری یا روابط عمومی؟ نظرسنجی کمّی از سردبیران انتشارات …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله «ما مبانی را از دست داده‌ایم»: ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه‌نگاری …

سال : 2017  ژورنال : AEJMC  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا اصول اخلاقی در مدیریت , بر اعتماد تاثیر گذار می گذارد؟ مطالعه ای پیرامون…

سال : 2017 ژورنال : EMERALD  تعداد صفحات انگلیسی : 35 تعداد صفحات فارسی: 38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارتباط بین جهت‌گیری‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری کلاس درس…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اهداف آموزشی اخلاقی و شهروندی در آموزش ارزش‌ها: یک مطالعه‌ی …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سازمان دهی تغییر برنامه درسی: مقدمه

سال : 2016  ژورنال : JCS  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت: چیزی غیر از دستور کار جدید

سال : 2015  ژورنال : Global illuminators  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »