مقاله علوم اجتماعی

مقاله جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله THE VIEWER: تحلیل تأثیر آنلاین و آفلاین مدیر گفتگوی اختصاصی در …

سال : 2015  ژورنال : SAGE JOURNAL  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: یک مطالعه موردی تاریخی

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  68 …

توضیحات بیشتر »

مقاله «ما مبانی را از دست داده‌ایم»: ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه‌نگاری …

سال : 2017  ژورنال : AEJMC  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارتباط بین جهت‌گیری‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری کلاس درس…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اهداف آموزشی اخلاقی و شهروندی در آموزش ارزش‌ها: یک مطالعه‌ی …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت: چیزی غیر از دستور کار جدید

سال : 2015  ژورنال : Global illuminators  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »